Maritime Special Operation Forces – Kikvorsmannen

Kikvorsman opleiding

De opleiding tot kikvorsman wordt sinds het ontstaan van de discipline wereldwijd tot de zwaarste militaire trainingen gerekend.

De opleiding van de vrijwilligers uit de infanteriecompagnieën van het Korps Mariniers begint tegenwoordig met een uitgebreid duikmedisch en psychologisch onderzoek en een belastingtest.

kikvors opleiding

Koelbloedig

Van een kikvorsman wordt een zeer grote mate van koelbloedigheid verwacht. Als je met een team in het donker onder water zit, kunnen de lijnen, waarmee buddy´s en buddyparen met elkaar zijn verbonden, tot een haast onontwarbare kluwen worden. Rust en coördinatie zijn dan essentieel.

Ongemerkt naderen

Na uitverkiezing volgt de 8 weken lange algemene marineopleiding tot scheepsduiker. Deze wordt gevolgd door de 18 weken durende specialistische opleiding. Met een donkere bril worden de aankomende kikvorsmannen in de ‘donkerwatermodule’ getraind in het duiken met slecht zicht. Na dit eerste deel volgt de training in het zogenoemde ‘M-werk’ (Maritime Counter Terrorism), dat vooral samen met de Bijzondere Bijstandseenheid (BBE) wordt gedaan. De mannen leren objecten op zee benaderen en ongemerkt aan boord komen van schepen en platformen. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld met de airlauncher die een ankertje met een lang touw afschiet.

kikvors ongemerkt naderen

Grote spierbal

Kikvorsmannen zijn van huis uit langeafstandsverkenners en moeten dus op ieder moment vitale informatie kunnen verzenden. In 17 weken tijd worden ze getraind in het gebruik van verschillende soorten radio’s, die onder water moeten worden meegenomen. Ze leren werken met de Cougar-helikopter en ook zogenoemde ‘groene’ vaardigheden behoren tot de standaard leerstof. Denk aan verplaatsing door het terrein met obstakels, inrichten van observatieposten en hergroeperen na een vijandelijke aanval.

Het totale programma kent een grote intensiteit met een uitvalpercentage van 60 %. Dit ligt niet in de laatste plaats aan de apotheose van de opleiding: de eindoefening met de toepasselijke naam Grote Spierbal. Tijdens deze allesomvattende operatie van een week wordt uiteraard veel gedoken, met een 3-uursduik als hoogtepunt. De spierballen komen van pas tijdens de kajaktocht van 100 kilometer, de zwemtocht van 10 kilometer, plus 6 kilometer zwemmen met uitrusting. Aangezien een kikvorsman echt wordt verondersteld allround te zijn, mag hij ook hardlopend over de 29 kilometer lange Afsluitdijk. Om de voorbereiding op Special Forces operaties echt compleet te maken, wordt de aankomende kikker ten slotte nog onderworpen aan stevige ondervraging door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Profiel

Het zal niet meer verbazen dat het type mens dat voor deze opleiding kiest stabiel is, avontuurlijk, zeer kameraadschappelijk ingesteld en bijzonder goed reageert op verhoogde spanning.

Verslag officier kikvorsman.

donderdag, 16 september 2004) -Aangebracht door Stefan – Laatste Update (vrijdag, 25 maart 2005)
Iedereen kan zich het verhaal over de “trui” van C.W. op Texel vast nog wel herinneren. Hier is weer zo’n mooi stukje van jullie collega. Verslag off.

kikvorsman (19 september 2003).

Verslag officier kikvorsman De zes man die nog zijn overgebleven staan in sportkleding licht bewegend om zich nog enigszins te beschermen tegen de kou, te

wachten op hun instructeur. ‘Voor vanochtend staat een kort looprondje op het programma. We gaan lekker dieselen en zijn op tijd weer terug, want we moeten

nog een hoop doen vandaag’. De instructeur klinkt overtuigend. Echter al gauw wordt het cynisme in zijn woordkeuze duidelijk. Het korte rondje heeft plaats

gemaakt voor een halve marathon en het lekker dieselen voor een intensieve duurtraining. Die ochtend is vooral het doorzettingsvermogen en het omgaan met

onvoorziene veranderingen getest. Enkele van de vele eigenschappen waarover een kikvorsman in dienst bij het Korps Mariniers moet beschikken..
Onlangs heb ik zelf de opleiding afgerond en behoor nu tot de jongste generatie kikvorsmannen van het Korps Mariniers. Alvorens toe te kunnen treden tot deze

eenheid wordt je onderworpen aan een aantal medische en psychische testen. Een kleine afwijking aan bijvoorbeeld longen, gehoor of rug kan al reden zijn om

iemand niet door te laten gaan. Na de medische keuring volgt de psychologische keuring, waarbij men probeert te achterhalen of je mentaal geschikt bent voor

het werken onder water. Als er na dit keuringsgedeelte geen twijfels zijn ontstaan kan je aan het opleidingstraject beginnen..

Het doorstaan van de keuring is nog geen garantie voor het behalen van de opleiding. Doorgaans valt meer dan de helft om uiteenlopende redenen af. Van de elf

cursisten uit mijn opleiding hebben het er uiteindelijk zes gehaald. Maar opleidingen waarbij slechts twee of zelfs één cursist de eindstreep haalt komen ook

voor. De voornaamste redenen voor het hoge percentage afvallers zijn de opleidingsduur en intensiviteit van het programma.

De opleiding duurt bijvoorbeeld zesentwintig weken en is verdeeld in twee fasen. De scheepsduiker opleiding, waarin de grondbeginselen van het duiken worden

bijgebracht, en de kikvorsman opleiding. In de scheepsduiker opleiding wordt je in de eerste week direct letterlijk in het diepe gegooid. In het zwembad kan

de instructeur goed in de gaten houden hoe de cursisten in het water onder veranderende situaties reageren. Simpele oefeningen als buddy-breathing en het

onderwater zwemmen van een parcours, waarbij op de route persluchtcilinders liggen om te ademen, dragen hieraan bij. Maar ook onderwerpen als het veilig naar

de oppervlakte brengen van een buddy en drenkeling zwemmen komen aan de orde.

Naast de praktijk is er een vakkenpakket samengesteld over duikgerichte onderwerpen. Je krijgt onderricht in duikapparatuur, duikuitrusting, duikmedisch,

voorschriften en duikwerkzaamheden. In de daaropvolgende weken wordt er gedoken in de wateren in en rondom Den Helder. Bij verminder zicht, vaak niet meer

dan tien tot twintig centimeter, moeten allerlei opdrachten uitgevoerd worden. Raampjes en kistjes timmeren, ketting hakken, cijferreeksen schroeven en het

doorzagen van staaldraad. Al het gereedschap en materiaal benodigd voor de oefening gaat bij aanvang mee onder water. Voor alle opdrachten krijg je het

exacte aantal spijkers, plankjes of schroefjes mee. Daarnaast krijg je een tijd te horen waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet zijn. Door de tijdsdruk en

het verminderde zicht (alles gebeurt op de tast) komen de meest mooie creaties boven water. Geregeld verschijnen vroegtijdig plankjes aan de oppervlakte of

moet de cursist zijn poging staken, aangezien hij nog over onvoldoende materiaal beschikt of gewoonweg z’n gereedschap verloren is. Aan het einde van het

jaar wordt dan ook een zwiepslag over de bodem gemaakt om alle hamers, zagen en beitels terug te vinden. Het doel van deze periode is niet zo zeer alle

opdrachten perfect uit te voeren, maar om te kunnen werken onder water bij verminderd zicht. En om niet meer bewust bezig te zijn met de ademhaling. . In een

van de laatste weken wordt een uitstapje gemaakt naar Duitsland voor de zgn. settraining, waar in een duiktoren op een diepte van dertig meter

(nood)procedures beoefend worden.

Gelijk na het behalen van de scheepsduiker opleiding begint de kikvorsman opleiding. De opleiding is zeer intensief en kent vele fysieke meetmomenten.

Veldweken met in totaal slechts zes uren slaap en in totaal honderdvijftig kilometer aan verplaatsingen (zwemmen, kajakken en marsen) zijn geen uitzondering.

Dit is overigens exclusief het dagprogramma. Tijdens de duikmodule leer je uiteenlopende vaardigheden zoals; het ongezien naderen van objecten (koersen

zwemmen), het duiken bij verminderd zicht, het wegduiken naar diverse dieptes (single excursion), duiken vanuit een onderzeeër (exit & re-entry procedure) en

het aan en van boord gaan van schepen of platforms. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een laddertje dat met behulp van een telescopische arm aan een reling

wordt vastgehaakt. Naast de duikmodule worden er ook groene drills aangeleerd. Observeren, close-target recce, agent contact, sabotagetechnieken, het kunnen

werken met springstoffen en het demoleren van objecten en voorwerpen.

Maar hoe kan men dan ongezien naderen? Om ongezien vanuit het water te kunnen werken wordt er gedoken met een gesloten systeem op zuurstof. Dit betekent dat

de uitgeademde zuurstof na te zijn gefilterd van co2, ook weer wordt
ingeademd. Zodoende heb je geen belvorming van uitgeademde gassen en is de kans op onderkenning nagenoeg nihil. Bijkomend voordeel is dat er met een veel

kleinere cilinder gedoken kan worden. De inhoud van een zuurstofcilinder is slechts anderhalve liter. Hiermee kan ongeveer drie uur gedoken worden. Een ander

groot voordeel van zuurstof is dat er geen stikstof wordt opgebouwd, waardoor de duiktijd aanzienlijk wordt verlengd. Zitten er dan geen nadelen aan deze

manier van duiken? Helaas wel, aangezien zuurstof beneden een bepaalde duikdiepte giftig wordt is de diepte de beperkende factor.

In een van de laatste weken komen alle facetten die gedurende de opleiding aan bod zijn gekomen in de oefening ‘grote spierbal’ terug. Tijdens deze week

worden naast het duikprogramma, lange verplaatsingen over land en zee gemaakt. Hierbij dient er, om verder te kunnen met de opdracht, contact te worden

gelegd met zgn. agenten. Er worden stranden verkend en observaties verricht. Kortom, een aaneenschakeling van fysieke en mentale belasting waarbij op de

laatste dag met de kajak een afstand van honderd kilometer moet worden overbrugd. Hiervoor heb je doorgaans vierentwintig uur nodig, wat tevens de maximum

tijd is dat er over gedaan mag worden. Je bent nog maar koud binnen of je kunt je gereed maken voor de drie uurs duik. Als ook dit onderdeel gehaald is mag

nog even de afsluitdijk hardlopend worden afgelegd…… Na het behalen van de opleiding worden doorgaans de beste twee cursisten uit de opleiding ook

daadwerkelijk geplaatst bij het Amfibische verkenningspeloton (Amfverkpel). Anderen gaan weer terug naar operationele eenheden in Doorn of worden geplaatst

aan boord van schepen.

Als je geplaatst wordt bij het amfverkpel kom je bij een M-team (maritime counter terrorism) of een C-team (conventional) terecht. De M-teams houden zich

o.a. bezig met terreurbestrijding. Zij ondersteunen hierbij de BBE (Bijzondere Bijstand Eenheid) welke ook deel uitmaakt van het Korps Mariniers. Daarnaast

is men gespecialiseerd in demolitietaken en het saboteren van bruggen, platforms en schepen. De C-teams zijn gespecialiseerd in het ‘groene’ werk. Zij

verrichten bijvoorbeeld observaties, waarbij ze vaak diep in vijandelijk gebied zitten. Ook kunnen ze optreden als gelegenheidswaarnemer voor de luchtmacht

of de marine. Daarnaast houden zij zich ook bezig met strandverkenningen, waarbij een gedeelte van een strand gedetailleerd in kaart wordt gebracht. Ondanks

de duur en intensiviteit van het opleidingstraject, is alles meer dan de moeite waard als blijkt dat je werkt bij één van de meest veelzijdige, uitdagende en

zelfstandige eenheden die onze krijgsmacht kent. .