NL MARSOF & SPECIAL FORCES

De maritieme special forces van het Korps Mariniers worden onder meer ingezet voor binnenlandse terreurbestrijding. De special forces bestaan uit commando-getrainde Maritime Special Forces Operators, Mountain Leaders, Special Forces Underwater Operators (kikvorsmannen), en de leden van de Unit Intervention Marines (UIM). Het Korps Mariniers werkt vaak samen met het Korps Commandotroepen van de Koninklijke Landmacht.

De eenheden worden voor de volgende taken ingezet:

Vooruitgeschoven verkenningsoperaties voor de Nederlandse krijgsmacht en coalitiepartners, langs de kust maar ook verder het binnenland in;Speciale operaties ter zee (boardings) en op het land (bevrijdingsacties);Ondersteuning van preventie en stabilisatie-operaties (training van politiemensen en strijdkrachten in landen waar een goed functionerende overheid
ontbreekt);Binnenlandse terreurbestrijding.

De Nederlandse Martime Special Operations Forces werken onder andere vanuit onderzeeboten, helikopters en vliegtuigen en met parachutes, 2-persoons minionderzeeërs en verschillende andere voertuigen. Recente operaties waar NL MARSOF aan deelnam, zijn de bevrijding van het Duitse koopvaardijschip Taipan (2010). En de inzet van de special forces-eenheid Task Force 55 in Afghanistan (2007-2010).

Mountain Leaders

Het optreden in bergachtig terrein en in hooggebergten is al heel lang een specialisme van de mariniers. De Koninklijke Marine opereert al honderden jaren wereldwijd. Binnen de NAVO zijn Nederlandse mariniers decennia lang aangewezen om eventueel te worden ingezet in de Noordflank van Europa. Maar ook op andere plekken in de wereld kiezen terreurgroepen vaak voor uitvalsbases op onherbergzame plekken. Mountain Leaders verschaffen de Maritime Special Forces essentiële verkenningscapaciteit.

Special Forces Underwater Operators

Gespecialiseerde kikvorsmannen doen onder andere verkenningen en operaties langs kusten en in waterrijke gebieden landinwaarts. Hun grootste kracht is dat zij onzichtbaar kunnen naderen, bijvoorbeeld via rivieren of binnenwateren. Verder kunnen zij onderwater inspecties uitvoeren en explosieven onschadelijk maken. Voor het beveiligen van havens en installaties op zee zijn zij onmisbaar. De Nederlandse kikkeropleiding behoort wereldwijd tot één van de zwaarste militaire trainingen.

Unit Interventie Mariniers

De UIM is ervoor om grootschalige en ingewikkelde terreursituaties in Nederland te beëindigen. Bijvoorbeeld een vliegtuigkaping of een grote gijzelingssituatie. Voor bijzondere opdrachten kan de UIM ook worden ingezet in het buitenland. Bijvoorbeeld om verdachten van oorlogsmisdaden aan te houden. Of om op te treden tegen piraterij op zee. De UIM staat 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat.

De UIM concentreert zich zoals gezegd in de eerste plaats op Nederland. Maar steeds meer Nederlanders wonen en werken in het buitenland. Ook Nederlandse bedrijven werken meer en meer internationaal. Daarom komt de UIM ook in het buitenland op voor de veiligheid van Nederlanders.