Het Korps Mariniers

Het Korps Mariniers is gespecialiseerd in maritieme speciale operaties, amfibische landingen en expeditionair landoptreden met lichte infanterie-eenheden. Het in 1665 opgerichte korps is een onderdeel van de Koninklijke Marine.

Wereldwijd inzetbaar

Marinierseenheden zijn voor langere duur inzetbaar, onder alle klimatologische en geografische omstandigheden. Mariniers worden opgeleid tot zeesoldaat. Vanaf marineschepen worden ze met landingsvaartuigen amfibisch ingezet vanuit zee. De opleidingen en trainingen vinden daarom onder meer plaats op de grens van land en water. In rivierdelta’s, in de bergen, bij extreem koud weer en in de jungle. Maar ook in de woestijn en in verstedelijkte gebieden.

Eenheden

De operationele eenheden van het korps bestaan uit: 2 gevechtseenheden, special forces, amfibische gevechts- en opleidingseenheden en een ondersteunende eenheid. Officieel zijn dit:

  • de Marine Combat Groups;
  • de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NL-MARSOF);
  • de Surface Assault & Training Group (SATG);
  • de Sea-based Support Group (SSG).

De operationele eenheden van het Korps Mariniers bevinden zich in Doorn (vanaf 2017 Vlissingen), in Den Helder en op Texel. Daarnaast zijn er operationele eenheden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Opleidingen geeft het Korps Mariniers vanuit Rotterdam en Texel.

Het totale korps bestaat uit ongeveer 2.300 man.

Identiteit en saamhorigheid

Identiteit en saamhorigheid zijn erg belangrijk voor het goed functioneren van het Korps Mariniers. De commandant van het korps behoudt en versterkt waar mogelijk de korpsgeest met de korpswaarden. Kracht, verbondenheid en toewijding staan hoog in het vaandel bij het Korps Mariniers. Deze korpswaarden krijgen de mariniers met de paplepel ingegoten vanaf de eerste opkomst als toekomstig marinier in Rotterdam.

De commandant van het Korps Mariniers is ook Directeur Operaties van de Koninklijke Marine in Den Helder.

Special forces en combat groups

Amfibische en speciale operaties. Dat is het belangrijkste werk van de mariniers. Het betekent dat de maritieme lichte infanterie-eenheden kunnen optreden op zee, land en de grens hiervan. Op deze pagina meer informatie over de samenstelling van de organisatie.

Combat groups

Combat groups zijn maritieme lichte infanterie-eenheden die zelfstandig op pad gaan en hun opdrachten uitvoeren, dus met eigen vuursteun en logistiek. Vanuit deze groepen worden eventueel kleinere flexibele eenheden voor specifieke taken samengesteld.

Surface Assault & Training Group

De Surface Assault & Training Group ondersteunt de 2 Marine Combat Groups en NLMARSOF. Met hun vaartuigen brengen ze mariniers naar hun doel, halen ze op en leveren vuursteun. Dit doen ze op zee, in kustgebieden en in rivierdelta’s.

Daarnaast leert de eenheid mariniers varen met diverse vaartuigen en verzorgt het de amfibische trainingen. Voor Nederland is het hét kennis- en trainingscentrum op het gebied van amfibische operaties.

Surface Assault & Training Group

De Sea-based Support Group ondersteunt de marinierseenheden logistiek, waar dan ook. De groep voert voor, tijdens en na operaties voorraden aan en af. Denk aan wapens, munitie, voeding en brandstof. Dat geldt ook  voor troepentransport van en naar inzetgebieden. Verder levert de eenheid specialisten zoals monteurs en medische teams.

Mariniers tijdens een bergtraining in Noorwegen.

2 Marine Combat Groups en de Netherlands Maritime Special Forces (NLMARSOF) vormen het operationele hart van het Korps Mariniers. De Surface Assault & Training Group en de Sea-based Support Group zorgen voor ondersteuning. De marinierseenheden zijn gevestigd in Doorn (Van Braam Houckgeestkazerne), Den Helder (Nieuwe Haven) en Texel (Joost Dourleinkazerne). De Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn is de thuishaven voor de Marine Combat Groups. Vanaf 2019 wordt dit de nieuw te bouwen Michiel Adriaans zoon De Ruyterkazerne in Vlissingen.

Special Forces

Voor bijzondere opdrachten beschikt het Korps Mariniers over verschillende special forces-eenheden. Onder de overkoepelende Netherlands Maritime Special Operations Forces (NL MARSOF) vallen de Unit Intervention Mariniers (UIM) en de Maritieme Speciale Operaties (MSO)-compagnie. De MSO-compagnie omvat de 2 specialistische verkenningseenheden Mountain Leaders en Special Forces Underwater Operators, oftewel de kikvorsmannen.

Mariniers voeren een amfibische landing uit.

Ook samenwerking  met NLMARSOF behoort tot de mogelijkheden. Alle mariniers zijn tegenwoordig ‘maritime special operations capable’. Dit betekent dat ze zijn opgeleid om special forces te ondersteunen. Een ander optie is samenwerking met andere nationale en internationale eenheden van marine, landmacht , luchtmacht, marechaussee.

Opdrachten variëren van beschermen van koopvaardijschepen tegen piraterij, het trainen van buitenlandse militairen of bijvoorbeeld inzet aan boord van het Joint logistic Support Ship Karel Doorman als onderdeel van een snelle NAVO-reactiemacht.

De special forces kunnen wereldwijd dag en nacht worden ingezet. Dat kan zijn voor terrorismebestrijding, grootschalig en in complexe situaties. Denk aan een vliegtuigkaping of een gijzeling aan boord van een ferry of een cruiseschip. Ook voeren zij geheime verkenningen uit en speciale missies op land en zee zoals:

  • het beveiligen offshore installaties;
  • het bevrijden van landgenoten;
  • het aanhouden van oorlogsmisdadigers;
  • Het trainen van buitenlandse politie of militairen, bijvoorbeeld in de strijd tegen ISIS.

De speciale eenheden beheersen een heel scala aan vaardigheden, wapens, hulp- en vervoersmiddelen. Zo zijn naast de kajak recent de sneeuwscooter en de minionderzeeër aan het assortiment toegevoegd. Special forces zijn onder meer bedreven in extreme parachute-acties  en ze kunnen (gevechts)operaties uitvoeren onder alle omstandigheden.

Militaire berggidsen

Mountain leaders zijn militaire berggidsen, gespecialiseerd in oorlogvoering in bergachtig terrein en onder Arctische omstandigheden. Ze blinken uit in bergsportonderdelen, zoals rotsklimmen, ijsklimmen, routebepaling en overleven bij lage temperaturen. Daarnaast kunnen ze dit toepassen onder oorlogsomstandigheden.

Kikvorsmannen

Kikvorsmannen zijn gespecialiseerd in operaties en (langafstand)verkenningen in amfibische omstandigheden met onzichtbaarheid als grootste kracht.  Als verkenner moeten kikvorsmannen op ieder moment informatie kunnen verzenden. Ze leren zodoende om verschillende soorten radio’s te gebruiken en onder water mee te nemen. Andere disciplines zijn het werken met transporthelikopters, verplaatsen in slecht begaanbaar terrein en het inrichten van observatieposten